محل تبلیغات شما

فعالیت های روزانه آموزشی کلاس 7/3زنگ

درس

فعالیت های انجام شده (تدریس)

فعالیت های خواسته شده (تکلیف)

اول

سبک

درس جدید تدریس شد . امتهان گرفته نشد

امتهان برای جلسه ی بعد

دوم

ریاضی

مبحث مستطیل به استوانه تدریس شد

صفحه ی ۷۹ ، ۸۰ در کتاب و صفحه ی ۸۱،۸۲ در دفتر حل شود

سوم

فناوری

چند خبر علمی خوانده شد و چند کته درباره

شغل ها و شرکت ها گفته شد .

-------

چهارم

زیست

تکمیلی تدریس شد

هر گروه یک قلب گوسفند و یک یا دو گروه دو قلب ( انتخواب شده اند) بیاورندزنگ

درس

فعالیت های انجام شده (تدریس)

فعالیت های خواسته شده (تکلیف)

اول

شیمی

پرسش داوطلبی+ درس دادن فصل مواد پیرامون ما در کتاب و کتاب تکمیلی

خواند برای جلسه ی بعد

دوم

مهارتی

تدریس شد

-------

سوم

پژوهش

-------

-------

چهارم

ریاضی

تکمیلی تدریس شد

-------زنگ

درس

فعالیت های انجام شده (تدریس)

فعالیت های خواسته شده (تکلیف)

اول

ادبیات

ابتدا چند نکته درباره ی شعر گِل و گُل در تکمیلی خونده شد + مشق روز دوشنبه

نوشتن صفحات ۷۰ ، ۷۱ ، ۷۲ ، ۷۳ تا دوشنبه دو هفته آینده

دوم

اجتمایی

درس ۱۵ کنفراس داده شد

-------

سوم

معارف

امتحان از دروس ۸ ، ۹ ، ۱۰ گرفته شد

-------

چهارم

زبان انگلیسی

ادامه درس ۶ تدریس شد + کلمات درس ۶

Work book  درس ۶ نوشته شود  + ۳۰ جمله با ۱۰ کلمه آخر کتاب LISSON 6  نوشته شود .زنگ

درس

فعالیت های انجام شده (تدریس)

فعالیت های خواسته شده (تکلیف)

اول

ادبیات

ابتدا چند نکته درباره ی شعر گِل و گُل در تکمیلی خونده شد + مشق روز دوشنبه

نوشتن صفحات ۷۰ ، ۷۱ ، ۷۲ ، ۷۳ تا دوشنبه دو هفته آینده

دوم

اجتمایی

درس ۱۵ کنفراس داده شد

-------

سوم

معارف

امتحان از دروس ۸ ، ۹ ، ۱۰ گرفته شد

-------

چهارم

زبان انگلیسی

ادامه درس ۶ تدریس شد + کلمات درس ۶

Work book  درس ۶ نوشته شود


زنگ

درس

فعالیت های انجام شده (تدریس)

فعالیت های خواسته شده (تکلیف)

اول

تفکر و سبک زندگی

تمرین ها دیده شد + از بچه های شلوغ درس پرسیده شد + درس جدید تدریس شد

فعالیت ها درس جدید برای دو هفته آینده نوشته شود

دوم

ریاضی

امتحان ۱۵ سوال گرفته شد

-------

سوم

کار و فناوری

معلم نبود

-------

چهارم

زیست شناسی

ادامه درس تدریس شد

-------زنگ

درس

فعالیت های انجام شده (تدریس)

فعالیت های خواسته شده (تکلیف)

اول

ریاضی

برگه داده شده توسط دانش آموزان حل شد

-------

دوم

کارسوق

امتهان آزمایشگاه گرفته شد

-------

سوم

؟

آقای پروانه آمد به کلاس و بازی کردم

-------

چهارم

فارسی

ابتدا بازی یک مرغ دارم انجام شد سپس ستارگان تدریس شد

-------زنگ

درس

فعالیت های انجام شده (تدریس)

فعالیت های خواسته شده (تکلیف)

اول

ورزش

-------

-------

دوم

ادبیات

نگارش خوانه شد

-------

سوم

فیزیک

درس ۹ بخش انرژی هسته ای تدریس شد

-------

چهارم

هنر

پرسپکتیو ۱ نقطه ای تدریس شد

کشیدن پرسپکتیو ۱ نقطه ای با قواعد آنزنگ

درس

فعالیت های انجام شده (تدریس)

فعالیت های خواسته شده (تکلیف)

اول

شیمی

پرسش + درس دادن فصل مواد پیرامون ما

-------

دوم

مهارتی

درس داده شد

-------

سوم

پژوهش

-------

-------

چهارم

ریاضی

تکمیلی تدریس شد

-------زنگ

درس

فعالیت های انجام شده (تدریس)

فعالیت های خواسته شده (تکلیف)

اول

ادبیات

تکمیلی درس ۱۰ داده شد

-------

دوم

اجتمایی

درس ۱۴ کنفراس داده شد

-------

سوم

معارف

درس ۱۰ کنفرانس داده شد

امتحان از دروس ۸ ، ۹ ، ۱۰

چهارم

زبان انگلیسی

درس ۶ تدریس شد

مکالمه ای از صفحه ی ۳۲ درس ۶ ساخته شود زنگ

درس

فعالیت های انجام شده (تدریس)

فعالیت های خواسته شده (تکلیف)

اول

آزمون علامه حلی

آزمون

--------

دوم

عربی

درس دادن مثنی (کلمه از لحاظ عددی) و تدری بخش 3 و حل تمرینات ان و پرسش از دانش اموزان

جلسه ی اینده از لغت و متن های بخش 1و2و3 ی درس اول ازمون برگزار میشود

سوم

فیزیک

دادن جواب ازمون و تدریس کتاب

صفحه ی 6و7و8 کتاب کار حل شود

چهارم

هنر

تدریس درس اول کتاب

پیدا کردن 12 آرم

 

 

 زنگ

درس

فعالیت های انجام شده (تدریس)

فعالیت های خواسته شده (تکلیف)

اول

ریاضی

تدریس

حل سوالات دفتر

دوم

سبک زندگی

تدریس

تکمیل درس فعلی و پیش خوانی درس جدید

سوم

شیمی

پرسش از 6 نفر (3 نفر داوطلب)

---------

چهارم

ادبیات

  خواندن انشا ها

تا جلسه ی بعد یک انشا با موضوعی که از نگارش انتخاب میکنیم یا آزاد و حفظ یک شعر معاصر

 


 زنگ

درس

فعالیت های انجام شده (تدریس)

فعالیت های خواسته شده (تکلیف)

اول

زبان انگلیسی

تدریس درس اول

--------------

دوم

ادبیات

حل کردن کتاب فارسی و نگارش (ویژه ی مدارس استعداد های درخشان) و چک کردن مشق قبلی

برای فردا کتاب و کتاب تکمیلی آورده شود شعر معاصر برای فردا حفظ شود

سوم

زیست

تدریس جزوه و پرسش از چند دانش اموز

جلسه ی بعدی از دانش اموزان پرسش میشود

چهارم

قرآن

درس داده شد

حل انس با قرآن در خانه

 


 زنگ

درس

فعالیت های انجام شده (تدریس)

فعالیت های خواسته شده (تکلیف)

اول

آزمایشگاه

انجام آزمایش تاثیر دما روی چگالی آب

--

دوم

ادبیات

پرسش شعر ، چک کردن تکالیف

برای فردا کتاب و کتاب تکمیلی آورده شود شعر معاصر برای فردا حفظ شود

سوم

کار و فناوری

توضیح در رابطه با باهر ، توضیح در رابطه با جشنواره خوارزمی

آوردن ایده برای اختراع

چهارم

ریاضی

سوال های برگه شماره 1 چک شد

صفحه 20 و 21 در کتاب حل شود و سوال های صفحه 22 همراه با جواب در دفتر نوشته شود

 


 زنگ

درس

فعالیت های انجام شده (تدریس)

فعالیت های خواسته شده (تکلیف)

اول

ریاضی

حل کردن تمرین در دفتر

پلو کپی داده شده در دفتر نوشته و حل شود

دوم

سبک زندگی

توضیح دادن درباره ی پروژه ی گروهی

----------

سوم

شیمی

تدیس جزوه

ازمون گرفته خواهد شد

چهارم

ادبیات

تدریس شد

حل کردنصفحه ی 24 کتاب نگارش

 

 

 زنگ

درس

فعالیت های انجام شده (تدریس)

فعالیت های خواسته شده (تکلیف)

اول

زبان

تدریس درس 2

بیست کلمه که در انها از کلمات a k m استفاده شده است را در دفتر بنویسیم

دوم

ادبیات

ازمون کتبی گرفته شد و تکلیف قبلی چک شد

10 جمله نوشته شود 5 عدد با فعل ربطی و 5 عددبافعل غیر ربطی

سوم

زیست

پرسش از دانش اموزان و تدریس جزوه

--------

چهارم

قرآن

2 هفته ی دیگر ازمون گرفته میشود و تدریس درس 2 و حل کردن انس با قران

صفحه ی 23 و 27 حل شود و قرائت درس 2 تمرین شود

 

 

 زنگ

درس

فعالیت های انجام شده (تدریس)

فعالیت های خواسته شده (تکلیف)

اول

آزمایشگاه
-
مطالعات

حل کردن تمرین های دفتر و تدریس ضرب و تقسیم اعداد صحیح

صفحه ی 23 و 24 در کتاب حل شود و صفحه ی 25 و قسمت اخر صفحه ی 26در دفتر نوشته و حل شود

دوم

ادبیات

خواندن شعر های حفظ شده و تدریس درس گژال و تدریس درس سیاوش 1 یک در کتاب تکمیلی

5 تست در مورد تشخیص طرح شود و جلسه ی بعد انشاء را همراه داشته باشیم

سوم

فناوری

چک کردن طرح دانش اموزان و خواندن تحقیق دانش اموزان

3 دانش اموز هرکدام 1 تحقیق بیاورند

چهارم

ریاضی

اموزش درس 2 توسط بچه ها

جلسه ی بعدی گروهی 2 نفره درس 3 را درس دهند

 

 

 زنگ

درس

فعالیت های انجام شده (تدریس)

فعالیت های خواسته شده (تکلیف)

اول

ریاضی

حل کردن تمرینات دفتر

تمرین اول صفحه 2 و 3

دوم

مطالعات

تدریس درس 3 و 4

----------

سوم

ورزش

تمرین پرش پایه (طناب زنی)

--------

چهارم

معارف

اموزش درس 2 توسط بچه ها

جلسه ی بعدی گروهی 2 نفره درس 3 را درس دهند

 

 

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول زبان امتحان -------
دوم ادبیات تدریس درس زیبایی شکفتن انشا با موضوع ادم برفی،نوشتن ص41 و خود ارزیابی 10 بیت با پیدا کردن نقش های دستوری
سوم زیست تدریس کتاب ------
چهارم قرآن پرسش قرایت پرسش مفاهیم از کسانیکه پرسیده نشده بود

 


زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول ازمایشگاه انجام ازمایش مشاهده غیر مستقیم -------
دوم ادبیات درس جدید تدریس شد انشا با موضوع ادم برفی
سوم فناوری تدریس کتاب اوردن وسایل گفته شده
چهارم ریاضی حل کردن ادامه سوالات کتاب تکمیلی صفحه 28 و 29 و30 حل شود

 


زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول ریاضی تدریس کتاب تکمیلی ص 15و16 حل سوال 19 تا 21 کتاب تکمیلی در دفتر
دوم مطالعات کنفرانس درس 7 آمادگی جلسه بعد
سوم ورزش آموزش طناب زنی و تست دراز و نشست 2 جلسه بعد آزمون طناب زنی
چهارم معارف تدریس درس 5 آمادگی جلسه بعد

 


زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول فیزیک چک کردن تکالیف - تدریس قانون پایستگی  آمادگی برای جلسه بعد
دوم عربی پرسش + تدریس بخش دوم درس 3 و پرسش و حل نمونه سوال جلسه بعد آزمون شفاهی 
سوم ریاضی تکمیلی حل تمرینات جدید پلی کپی  حل پلی کپی در دفتر 
چهارم هنر تدریس حرف ح نوشتن  1 خط از سر مشق 

 

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول  اجتماعی تدرس درس 11 ، پرسش از درس 7 8 9 10 انجام تمام فعالیت ها،کاربرگ ها،خلاصه نویسی ها و سر فصل ها
دوم فارسی خواندن درس ازاد امادگی برای جلسه بعد
سوم کار و فناوری چک کردن فعالیت های word ، تدریس کار با جدول از یک کارنامه فایل word بسازید (در بالایش بنویسید کار اقای قدسی » ) 
چهارم ریاضی  حل صفحه 29 30 32 33 34 کتاب تکمیلی  حل سوال 13 صفحه 30 تکمیلی تو دفتر ( 3 حالت دیگر) . صفحه 31 تکمیلی با یکی از دوستان در ورقه َA4 به علاوه گذارش . سوال 7 صفحه 34 در دفتر

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول ریاضی  تحویل نمرات امتحانات و حل انها نوشتن تمام سوالات برگه امتحان در دفتر به همراه امضای اولیا در برگه
دوم اجتماعی تدرس درس 10  و مقداری از درس 11 پرسش از درس های 11 10 9 8 و انجام فعالیت ها 
سوم ورزش تست طناب زنی امادگی برای جاسه بعد
چهارم معارف امتحان هدیه از درس 1 تا 5 . تدریس درس 6 امادگی برای جلسه بعد

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول فیزیک تدریس صفحه 70 تا 72 جدول تبدیل انرژی با 20 مثال کامل شود
دوم عربی تدریس درس 4 بخش اول امتحان شفاهی از لغت روخوانی و معنی
سوم علوم تکمیلی حل برگه تا سوال 10 حل تمام برگه
چهارم هنر تدریس نقاشی ختایی ( گل شاه عباسی )  امتحان عملی نستلیق

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول ریاضی تدریس تا صفحه 43 ، جمع اوری فعالیت کارگاه بازی  سوال 1 2 3 صفحه 45 و 46 در دفتر
دوم سبک زندگی مرور بر صفحه 50 و 51  امتحان تا جایی که تدریس شده است
سوم شیمی امتحان از کل فصل 3 امادگی برای جلسه بعد
چهارم فارسی خواندن انشا ها امادگی برای جلسه بعد

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول زبان امتحان listening و تدریس lessson 4 ازمون 50 تا کلمه
دوم فارسی تدریس درس هفت نوشتن درس 7 در دفتر ، خود ارزیابی در کتاب . شعر علم زندگانی به نظم و نثر در دفتر نوشته شود .
سوم زیست پرسش درس دوازده از دو گروه امادگی برای جلسه بعد
چهارم قران چک کردن و جواب دادن به انس با قران های حل نشده . احتمالا امتحان مفاهیم از کل کتاب

 

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول  اجتماعی تدرس درس 11 ، پرسش از درس 7 8 9 10 انجام تمام فعالیت ها،کاربرگ ها،خلاصه نویسی ها و سر فصل ها
دوم فارسی خواندن درس ازاد امادگی برای جلسه بعد
سوم کار و فناوری چک کردن فعالیت های word ، تدریس کار با جدول از یک کارنامه فایل word بسازید (در بالایش بنویسید کار اقای قدسی » ) 
چهارم ریاضی  حل صفحه 29 30 32 33 34 کتاب تکمیلی  حل سوال 13 صفحه 30 تکمیلی تو دفتر ( 3 حالت دیگر) . صفحه 31 تکمیلی با یکی از دوستان در ورقه َA4 به علاوه گذارش . سوال 7 صفحه 34 در دفتر

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول ریاضی چک کردن مشق ها ، تدریس فصل 4 و حل جند مسئله صفحه 42 43 44 کتاب وزارتی در کتاب
دوم اجتماعی تدریس درس 12 حل کار برگ ها، فعالیت ها، خلاصه ها و سوالات اول فصل
سوم ورزش   امادگی برای جلسه بعد
چهارم

معارف

ندریس درس 7 امادگی برای جلسه بعد

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول ازمایشگاه انجام دو ازمایش مقایسه حجم مواد در سه حالت مختلف و مقایسه تراکم پذیری گازها، مایعات و جامد ها امادگی برای جلسه بعد
دوم فارسی انجام فعالیت های درس هفتم کتاب تکمیلی املا از درس 6 و حل صفحه 38 تکمیلی در خود کتاب
سوم کار و  فناوری چک کردن کارنامه ها،طرح های خوارزمی و بیان نمرات امادگی برای جلسه بعد
چهارم

ریاضی

تدریس زاویه و حل مسائلی از ان حل صفحه 45 تکمیلی در کتاب ، سوال 3 صفحه 53 و کل صفحه 54 کتاب تکمیلی در دفتر حل شود

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول ریاضی حل مسئله از فصل هندسه سوال دو صفحه 52 کتاب تکمیلی در دفتر
دوم اجتماعی چک کردن فعالیت ها و کاربرگ ها امادگی برای جلسه بعد
سوم ورزش تدریس حرکت پاشنه پنجه تحقیق 5 صفحه دست نویس (اختیاری کسانی که نمره کم دارند)
چهارم

معارف

بررسی درس هشتم امادگی برای جلسه بعد

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول فیزیک تدریس توان و حل نمونه سوال امادگی برای جلسه بعد
دوم عربی پرسش از معنی  و روخوانی دفتر و کتاب چک میشود ، پرسش از متن
سوم ریاضی تکمیلی حل نمونه سوال امادگی برای جلسه بعد
چهارم

هنر

امتحان خوش نویسی ترم اول امتحان طراحی ، تکمیل فعالیت ترنج

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول ریاضی اعلام نمرات مستمر و پایان ترم ، حل نمونه سوال از زوایای مثلث ساماندهی و تکمیل دفاتر و جزوه ها و کتاب
دوم سبک زندگی تدریس بخش3 و شیوه های رفتاری حل صفحه 63 تا 68
سوم شیمی اعلام نمرات 20 کلاس ، توضیح درباره مسابقات ازمایشگاه ، پیشرفت تحصیلی و نحوه تایین نمرات پایانی حل نمونه سوال برای ازمون پیشرفت تحصیلی
چهارم

فارسی

تدریش درس 8 و توضیح درباره افعال اسنادی ، اعلام نمرات پایانی فارسی ، املا و انشا ازمون از درس ا تا 4 وزارتی و تکمیلی ، دفاتر و جزوه ها ساماندهی شود ، در فارس خوارزمی شرکن کنید ، انجام خود ارزیابی درس8 تمرین نوشتن درس 8 در دفتر

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول ازمایشگاه انجام دو ازمایش مقایسه حجم مواد در سه حالت مختلف و مقایسه تراکم پذیری گازها، مایعات و جامد ها امادگی برای جلسه بعد
دوم فارسی انجام فعالیت های درس هفتم کتاب تکمیلی املا از درس 6 و حل صفحه 38 تکمیلی در خود کتاب
سوم کار و  فناوری چک کردن کارنامه ها،طرح های خوارزمی و بیان نمرات امادگی برای جلسه بعد
چهارم

ریاضی

تدریس زاویه و حل مسائلی از ان حل صفحه 45 معمولی در کتاب ، سوال 3 صفحه 53 و کل صفحه 54 کتاب تکمیلی در دفتر حل شود

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول فیزیک تدریس درس 8 تکمیلی و اعلان نمرات برگه حل سوالات فرستاده شده در گروه برای ازمون پیشرفت تحصیلی
دوم عربی تدریس بخش اول درس 5 و اعلام نمرات برگه امادگی برای پرسش دروس
سوم ریاضی حل تمرین از زوایای مثلث حل سوالات 18.17.16.12.11.10 صفحه 55 و 56 تکمیلی در دفتر
چهارم هنر تدریس هنر های اوایی از فصل هنر های اوایی : رنگ و ملودی و ریتم امتحان کتی برای دو جلسه بعد

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول اجتماعی حل نمونه سوال پیشرفت تحصیلی امادگی برای ازمون پیشرفت تحصیلی
دوم فارسی تدریس روان خوانی سفرنامه اصفهان حفظ یک شعر ثبت نام در فارسی خوارزمی
سوم کار و فناوری تدریس صفحات 56 و 59 ثبت نام در بازارچه خوارزمی ،تکمیل شناسنامه دست سازه خوارزمی
  ریاضی حل نمونه سوال از تبدیلات هندسی صفحه 58 کتاب تکمیلی تو کتاب ، صفحه 61 سوال 11 با گروه خود انجام شود

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول ریاضی تدریس و حل تمرین از چندضلعی ها حل کتاب درسی تا صفحه 50
دوم اجتماعی تدریس درس 13 فعالیت،خلاصه و . درس 13 کامل و برای ازمون پیشرفت تحصیلی نمونه سوال حل شود
سوم ورزش تدریس حرکت گهواره تمرین حرکت گهواره
چهارم هدیه اعلام نمرات کارنامه،توضیح درباره درس 8 و ازمون پیشرفت تحصیلی امادگی برای جلسه بعد

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول فیزیک حل صفحه اول از برگه و رفع اشکال  حل صفحه دوم از برگه
دوم عربی پرسش از 8 نفر ، تدریس قواعد درس 5 ، حل صقحه 44 تا 46 کتاب امتحان کتبی از درس 5 4 3 2 1
سوم علوم حل برگه و نمونه سوال پیشرفت تحصیلی امادگی برای جلسه بعد
چهارم هنر تدریس حرف ع و غ نوشتن درس اخر خوشنویسی با حرف ع

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول ریاضی حل تمرین از نامگذاری زوایا سوال 5 تا 10 صفحه 59 و 60 کتاب تکمیلی در کتاب ، صفحه 62 سوال 13
دوم سبک زندگی تدریس تا صفحه 70 حل تا صفحه 75 ، تشکیل گروه برای پژوهش
سوم شیمی تدریس مقداری از درس 4 دانلود جزوه فصل 4 ارز سایت همگام و نوشتن ان در جزوه (یا پرینت)
چهارم فارسی تدریس تا صفحه 54 کتاب تکمیلی انشا از یکی از سه موضوع نوبت-صندلی-اگر شاعر بودم در دفتر انشا نوسته شود ، چهار درس دوم امتحان

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول زبان تدریس تا صفحه 25 نوشتن 20 کلمه برای سه حرف g و s و u ، حل lesson 4 ورک بوک ، حل صفحه 26 و 27 کتاب text
دوم فارسی تدریس کتای تکمیلی تا صفحه 51 و امتحان از 4 درس اول حل سوال 1 صفحه 49 ، کتاب انشا بیاورید
سوم زیست تدریس درس 13 و اعلام نمرات امادگی برای جلسه بعد
چهارم قران حل صفحه 66 و 69 ، اعلام نمرات حل صفحات 67 و 70 (انس با قران) ، پرسش از قرائت

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول ریاضی حل تمرین و نمونه سوال از فصل 5 تا صفحه 58 متاب وزارتی در خود کتاب حل شود
دوم اجتماعی تدریس درس 14 فعالیت ها و کاربرگه های درس 14 کامل شود
سوم ورزش بازی ازاد به دلیل یخ زدگی زمین امادگی برای جلسه بعد
چهارم هدیه تدریس درس 14 امادگی برای جلسه بعد

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول زبان تدریس lesson 4 نوشتن 20 جیز بار رنگ
دوم فارسی تدریس درس 9 کتاب وزارتی و تکمیلی امتحان از دو درس دوم
سوم زیست تدریس درس 13 کتاب وزارتی و تکمیلی بیاورید
چهارم قران چک کردن مشق ها و اصلاح انس با قران ها امادگی برای جلسه بعد

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول ازمایشگاه انجام ازمایش بررسی استکام کشسانی نخ ها امادگی برذای جلسه بعد
دوم توضیح درباره تصویر نویسی توضیح درباره تصویر نویسی احتمالا امتحان از چهار درس دوم،امتحان تصویر نویسی خوارزمی
سوم کار و فناوری انجام فعالیت های نقشه کشی انجام 4 تکلیف به طور دقیق و دستی
چهارم ریاضی حل سوال از تجزیه اعداد کار گاه بازی صفحه 66 تکمیلی با گزارش کامل شود،صفحه 67 کتاب تکمیلی سوال 1و 2 در کتاب، حل سوال جزوه ، حل سوال 3 صفحه 73 تکمیلی

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول ریاضی حل سوال از تجزیه اعداد مسابقه تیراندازی در دفتر حل شود،سوال 1 صفحه 73 در دفتر ، سوال 1 صفحه 71 در دفتر ، سوالات مربوط به تدریس درون کتاب وزارتی در دفتر حل شود
دوم سبک زندگی تدریس تا صفحه 79 حل تا صفحه 84 و انتخاب گروه پژوهش
سوم شیمی تدریس کل درس 4 پیش ازمون پیشرفت تحصیلی
چهارم ادبیات تدریس درس نهم کتاب وزارتی و تدریس درس چهارم نگارش در برگه A4یک شعر یا متن به زبان اصلی بنویسید و انجا ترجمه کنید(تا 3 هفته وقت دارید) ، صفحه 52 نگارش در دفتر ، نگارش صفحه 55 برای هر کدام از تصویر ها یک انشا بدون نام بنویسید ، صفحه 51 نگارش در کتاب حل شود ، جلسه بعد تکمیلی و وزارتی بیاورید

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول اجتماعی مرور فصل های 10 11 و 12 امادگی برای جلسه بعد
دوم فارسی به دلیل رفتن به اردو فعالیتی انجام نشد امادگی برای جلسه بعد
سوم کار و فناوری به دلیل رفتن به اردو فعالیتی انجام نشد امادگی برای جلسه بعد
چهارم ریاضی حل تمرین از ک م م و ب م م 

کارگاه بازی نقطه بزار شلیک کن به همراه گروه کامل شود ، سوالات 1 تا 6 صفحه 81 و 82 تکمیلی در دفتر


زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول ریاضی تدریس ک م م و حل مسئله از ان سوالات مربوط به ک م م کتاب وزارتی در کتاب حل شود ، صفحه 75 کتاب تکمیلی سوال 1 2 3 حل شود ، سوال 4 5 6 صفحات 63 و 74 کتاب تکمیلی ئر کتاب، سوال 7 صفحه 75 کتاب تکمیلی در دفتر
دوم اجتماعی تدرییس درس 15 حل کاربرگه ها و فعالیت ها ، حل نمونه سوال
سوم ورزش تمرین انواع طناب امادگی برای جلسه بعد
چهارم هدیه تدریس ادانه درس 9

امادگی برای جلسه بعد


زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول زبان تدریس lesson 4 نوشتن 20 جیز با رنگ
دوم فارسی تدریس درس 9 کتاب وزارتی و تکمیلی امتحان از دو درس دوم
سوم زیست تدریس درس 13 کتاب وزارتی و تکمیلی بیاورید
چهارم قران چک کردن مشق ها و اصلاح انس با قران ها امادگی برای جلسه بعد

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول ریاضی حل تمریت از ب م م و ک م م  سوال6 صفحه 83 کتاب تکمیلی در دفتر ، سوال1 صفحه 82 تکمیلی در دفتر ، سوال 7 صفحه 84 تکمیلی در دفتر ، سوال 12 و 13 صفحه 85 تکمیلی در دفتر
دوم سبک زندگی تدریس تا صفحه79 ، تمرین قرائت قران در اوردن سوال و حل سوالات صفحات 80 تا 87
سوم شیمی پیش ازمون پیشرفت تحصیلی از فصل 3 ، حل سوالات امتحان و دادن نمرات امادگی برای پیشرفت تحصیلی
چهارم فارسی خواندن انشا ها و شعر ها ، معرفی انواع ی و جواب به سوالات شک دار امادگی برای جلسه بعد

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول زبان تدریس lesson 5  20 کلمه باحروف DLR و یا دو پاراگراف با کلمات DLR در انها بنویسید (اگر ایگیلیسی شما خوب است) ، work book lesson 5 حل شود ، حداقل ویژگی های ظاهری 5 معلم را یادبگیر .
دوم فارسی خواندن تصویر نویسی های منتخب نوشتن درس 10 در دفتر و خودارزیابی در 10 در کتاب حل شود
سوم زیست تدریس تا صفحه 96 تکمیلی پرسش فقط از درس 13 تا اخر بخش دندان
چهارم قران پرسش از درس 7 و تدریس درس 8 پرسش قرائت از درس 7 ، انس قران درس 8 کامل شود

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول فیزیک  حل صفحه دوم برگه داده شده درباره (سوخت های فسیلی چگونه تولید می شوند ) حداقل 2 صفحه تحقیق کن(یک صفحه درباره نفت و گاز و یک صفحه درباره ذغال سنگ ) ، درباره سوخت های فسیلی تحقیق و جند دقیقه صحبت در باره ان (اختیازی)
دوم عربی پرسش از دریس  1 2 3 4 5 ، پرسش از درس 6 پرسش از درس 6
سوم ریاضی حل نمونه سوال پیشرفت تحصیلی امادگی برای جلسه بعد
چهارم هنر اجرای کسانی که ساز می زنند کتاب فارسی ،دفتر خط و کتاب هنر بیاورید

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول زبان تدریس lesson 5 و پرسش یادگیری نام جهای خانه
دوم فارسی به دلیل مراسم فعالیتی صورت نگرفت امادگی برای جلسه بعد
سوم زیست تدریس گوارش ، جذب و سفر غذا مطالعه فص 13 تا گوارش
چهارم قران قرائت درس 9 پیش نویسی دو جلسه ی درس نهم و قرائت درس 8

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول ازمایشگاه به دلیل ازمون فعالیتی صورت نگرفت امادگی برای جلسه بعد
دوم فارسی به دلیل ازمون فعالیتی صورت نگرفت امادگی برای جلسه بعد
سوم کاروفناوری تدریس تا صفحه 65 و حل 2 فعالیت صفحه 63 انجام 8 فعالیت تمرینی
چهارم ریاضی بررسی سوالات پیسرفت تحصیلی توسط گروه ها امادگی برای ازمون شنبه

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول ریاضی چک کردن جزوه تکمیلی از سوال بچه ها تا اخر شنبه امتحان از درس 1 2 3 4 5
دوم اجتماعی دوره مقداری از درس 16 ، دورره درس 9 8 7 ، رفع اشکال و تست زنی امامدگی برای جلسه بعد
سوم ورزش تدریس حرگت ی امادگی برای جلسه بعد
چهارم هدیه  تدریس مقداری از درس ستون دین امادگی برای جلسه بعد

A

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول فیزیک تدریس انرژی هسته ای و خورشیدی تحقیق درباره (در سال های اخیر ایران چقدر در زمینه بهرمندی از انرژی تجدید پذیر سرمایه گذاری میکند ) (نیاز به نوشنت نیست)
دوم عربی پرسش درس 6 و تدریس درس 7 امتحان از درس 1 تا 7  به طور کتبی
سوم علوم ندریس عوامل موثر در نقطه جوش امادگی برا جلسه بعد
چهارم هنر طراحی با اشکال هندسی امتحان  خوشنویسی

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول ریاضی حل حدس کلانتز توسط دانش اموزان، تدریس حجم و کسر های مصری صفحه 70 تا 72 کتاب وزارتی در کتاب حل شود
دوم سبک زندگی تدریس تا صفحه 86 و در اوردن سوالات سوالات  صفحه 87 تا صفحه 92 کتاب را در بیاورید
سوم شیمی ازمون ازمایشگاه خوارزمی کتاب تکمیلی علوم بیاورید
چهارم فارسی پرسش شعر گل و گل فعالیت های تکمیلی تا سر سیاوش 4 حل شود

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول زبان تدریس lesson 6 نوشتن 20 کلمه از هر کدام از حروف f v w و حل workbook lesson 6
دوم فارسی تدریس درس 11 حفظ شعر گل و گل ، حل فعالیت ترجمه ، حل خود ارزیابی درس 11 در کتاب و نوشتن ان در دفتر (جدول در کتاب)
سوم زیست تدریس ادامه درس 13 پرسش گروهی از درس 13
چهارم قران چک کردن مفاهیم درس 9 و قرائت قران انس قران درس 9 حل شود ، از قرائت درس 8 و 9 پرسش 

 

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول ریاضی امتحان ریاضی از فصل 1 2 3 4 5 امادگی برای جلسه بعد
دوم اجتماعی تدریس و حل کاربرگه درس 16 4 درس جغرافیا پرسش
سوم ورزش تمرین بعضی از حرکات با طناب  
چهارم هدیه تدریس درس 10  امادگی برای جلسه بعد

A

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف)
اول فیزیک تدریس انرژی هسته ای و خورشیدی تحقیق درباره (در سال های اخیر ایران چقدر در زمینه بهرمندی از انرژی تجدید پذیر سرمایه گذاری میکند ) (نیاز به نوشنت نیست)
دوم عربی پرسش درس 6 و تدریس درس 7 امتحان از درس 1 تا 7  به طور کتبی
سوم علوم ندریس عوامل موثر در نقطه جوش امادگی برا جلسه بعد
چهارم هنر طراحی با اشکال هندسی امتحان  خوشنویسی

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
اسکان ثامن My dream house هومان رستمی فر یادداشت‌های علیرضا حنیفی روزهایی که پشت سر هم‌ سپری میشوند! تکنیک ها و مهارت های زندگی مطب خانه 大海 یادگیری علوم کامپیوتر شرکت تهویه فرش ماشینی کاشان